รัก
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รักทะเล
รักท้องฟ้า
รักท้องทุ่ง
รักป่าเขา

รักพฤกษา
รักปักษา
รักอุทัย
รักทั้งรัต

รักดารา
รักน้ำค้าง
รักทั้งหมด
รักนวลนาง

อันกว้าง
โอฬา
ท้องนา
ลำเนาไพร

รุกขชาติ
ร้องกู่
สว่าง
ติกร

ส่องแสง
อย่างมณี
ทั้งสิ้น
รักจน

ใหญ่ไพศาล
สีสดใส
ดังดวงใจ
แสนสุนทร

ที่ดาษป่า
บนสิงขร
กลางอัมพร
ในนภดล

สุกสว่าง
มีโภคผล
ที่ได้ยล
หมดสิ้นใจ