เมนูไข่
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมนูไข่เมนูไข่
เมนูไข่เมนูไข่
ไข่เค็มไข่ลวกทั้ง
กับไข่ต้มสุกนาน

เมนูไข่เมนูไข่
ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปาน
ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้า
เมนูไข่เมนูไข่

เมนูไข่เมนูไข่
เมนูไข่เมนูไข่
เมนูไข่เมนูไข่
เมนูไข่เมนูไข่

อร่อยแท้อยากกิน
อร่อยแท้อยากกิน
ไข่หวาน
เยี่ยวม้า

อร่อยแท้อยากกิน
รสทิพย์
อร่อยแท้อยากกิน
อร่อยแท้อยากกิน

อร่อยแท้อยากกิน
อร่อยแท้อยากกิน
อร่อยแท้อยากกิน
อร่อยแท้อยากกิน