ดวงใจกับความรัก เพลงพระราชนิพนธ์ naver mind the hungry men blues