ธงไชยเฉลิมพล เพลงพระราชนิพนธ์ The Colours March
โน้ตหน้า 2