Listen 01.เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย
เรียบเรียง  ลาร์รี่ คาร์ลตั้น


Listen 02.เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย
เรียบเรียง  ฮับ คาฟ - ปีเตอร์ สแตม
ดนตรี       บางกอกแซกโซโฟนควอเตต